Προγράμματα & Εργαστήρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
……………………………….

 

A. ΒΡΕΦΙΚΟ

 1. Θεματολογία – Θέματα για Βρέφη
 2. Δείγμα Δραστηριοτήτων – Ημερήσιο Πρόγραμμα για Βρέφη
 3. Στόχοι και Αξιοποιήσεις – Βασικό Πρόγραμμα για Βρέφη

 

Β. ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ

 1. Θεματολογία – Θέματα για Προ-προνήπια
 2. Δείγμα Δραστηριοτήτων – Ημερήσιο Πρόγραμμα για Προ-προνήπια
 3. Στόχοι και Αξιοποιήσεις – Βασικό Πρόγραμμα για Προ-προνήπια
 4. Επισκέψεις με διαδραστικά βιωματικά προγράμματα (3-4 επιλεγμένα προγράμματα ετησίως)

 

Γ. ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ

 1. Θεματολογία – Θέματα για Προνήπια
 2. Δείγμα Δραστηριοτήτων – Ημερήσιο Πρόγραμμα για Προνήπια
 3. Στόχοι και Αξιοποιήσεις – Βασικό Πρόγραμμα για Προνήπια
 4. Επισκέψεις με διαδραστικά βιωματικά προγράμματα – ΔΕΙΓΜΑ

 

Δ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 1. Θεματολογία – Θέματα για τα Νήπια
 2. Δείγμα Δραστηριοτήτων – Ημερήσιο Πρόγραμμα για Νήπια
 3. Στόχοι και Αξιοποιήσεις – Βασικό Πρόγραμμα για Νήπια
 4. Επισκέψεις με διαδραστικά βιωματικά προγράμματα – ΔΕΙΓΜΑ

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
……………………………….

 

ΜΟΥΣΙΚΗ:


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ:


ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:


ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – PROJECT: